Zarząd Wojewódzki SEiRP w Poznaniu
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Poznaniu
03 Grudzień 2016 01:14:48
Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Komunikaty-ogłoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatów
Skład Zarządu Woj.
Koła terenowe
Ubezpieczenia na Życie
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarząd Główny SEiRP
Zarząd Okręgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


NASZE KOŁA W INTERNECIE
Koło nr 1 w Gnieźnie
Koło nr 3 w Kaliszu
Koło nr 5 w Krotoszynie
Koło nr 7 w Międzychodzie
Koło nr 12 w Słupcy
Koło nr 15 w Środzie Wlkp.
Koło nr 18 w Gostyniu
WAŻNE KOMUNIKATY
Komunikat Prezesa ZW SEiRP w Poznaniu

Zwołuję na Środę 14 grudnia 2016 r. na godz. 10.30
POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGI SEiRP W POZNANIU
które odbędzie się w Środzie Wlkp. w Złotej Sali restauracji Wiedeńska przy Starym Rynku.

Prezesi Kół dostarczą roczne sprawozdania i rozliczenia finansowe.

Jan Zachciał - Prezes ZW SEiRP w Poznaniu
_______________________________________________________________

KWP

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Poznaniu wspólnie w SEiRP Gniezno
organizują dla członków naszej organizacji wspólny
WIOSENNY WYPOCZYNEK NAD MORZEM - W MIĘDZYZDROJACH,
Odwiedzimy też: Szczecin, Wolin, Świnoujście, Ahlbeck i Berlin

Termin: 30.05. - 02.06.2017r.

zobacz ramowy program ....

WITAMY BARDZO SERDECZNIE !!!

Jesteś na stronie internetowej

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP W Poznaniu

              Strona adresowana jest przede wszystkim do emerytów i rencistów policyjnych. Znajdziecie państwo tutaj
              informacje o wielu działaniach podejmowanych przez Zarządy Kół w poszczególnych powiatach, miastach
              i miasteczkach naszego województwa i nie tylko.

              Uruchamiając tę stronę chcemy także przybliżyć problematykę byłych funkcjonariuszy resortu spraw
              wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, szerokiej społeczności, jak również czynnym dziś
              funkcjonariuszom policji, gdyż przecież oni też będą kiedyś emerytami.

              A jeżeli jesteś już emerytem lub rencistą policyjnym, wstąp do nas.
              Nie będziesz sam! Razem jest łatwiej!

            __________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku,poz.67 z późn. zm./ a także innych osób fizycznych i prawnych o których mowa w § 17 Statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało zrejestrowane w Sądzie pod numerem KRS 0000043188, środki gromadzone są na rachunku bankowym nr 15 1500 1126 1211 2010 1441 000

Celem Stowarzyszenia jest: zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych. Działania w ochronie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej, reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji, Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności charytatywnej. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także ochrony i promocji zdrowia .......

Działamy w strukturach Federacji Stowarzyszeń Służb Mindurowych RP
FSSM
Witamy
gry online
News

Brak Newsów


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie